Vår Historia

Unigroup skapas av en passion för deep tech och innovation, kombinerat med engagemang för att hjälpa människor.

 

Vilka är vi?

1997 grundades Unigroup ApS av VD Flemming Licht, när han insåg konsumentens behov av bättre vårdlösningar.

Inom våra utvalda affärsområden strävar vi efter att vara den föredragna källan för konsumentvård.

Vi är dedikerade till att agera ansvarsfullt i sociala, miljömässiga och affärsmässiga sammanhang. Genom att sträva efter att vara bäst i vår bransch uppnår vi tillväxt och ökat värde för våra kunder, partners, anställda och aktieägare.

2004 introducerade Unigroup ApS ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 13:485.

Vad gör vi?

Vi utvecklar innovativa och unika konsumenthälsoprodukter och medicinsk utrustning som specialiserat sig på dermatologi / barnläkemedel med mer än 20 års erfarenhet.

Vi drivs av vår passion för ständig innovation, och vi har en stark tro på att hälsoprodukter måste stödja och stärka kroppens naturliga funktioner.

Vi skapar säkra produkter testade på människor, eftersom vårt fokus alltid är på att maximera effektiviteten av den behandling som är tillgänglig för konsumenten, samtidigt som risken för biverkningar minskas eller elimineras.

Idag distribuerar och marknadsför vi märkesvaror till mer än 2000 apotek i Norden och till distributörer runt om i Europa.

Vart är vi på väg?

Förändring är konstant, men också vår nyfikenhet i sökandet efter bättre lösningar. Vi fortsätter att ställa de frågor som fortfarande inte har besvarats av marknaden.

Vår erfarenhet har lärt oss värdet av att kontinuerligt lära och se framåt i denna bransch, vilket håller oss motiverade att arbeta hårdare och bättre på varje produkt vi marknadsför och utvecklar.

  Out-License

Vi letar efter distributionspartners och har en stark pipeline av produkter under utveckling.

Kontakta oss för affärsmöjligheter: Flemming Licht, VD, [email protected]

  In-License

Vi strävar ständigt efter att införa innovativa, effektiva och livsförändrande behandlingar med starka USP på de europeiska och nordiska marknaderna – främst inom dermatologi och barnläkemedel.