Nilocin Skin Tag Behandling

Nilocin Skin Tag Behandling är en enkel, säker och smärtfri självbehandling av hudmärken genom ocklusion. När Nilocin Skin Tag-plåstret har placerats på ditt hudmärke, stoppar det blodflödet till hudmärket.

Hudmärket hänvisar sedan gradvis. Det finns ingen smärta och blödning i samband med behandlingen.

Nilocin Skin Tag Behandling tar bara 6 dagar, resultatet är kosmetiskt vackert och utan ärrbildning.

Köp Nu
Hudmärken, även kända som Acrochordons, är vanliga.

De är ofarliga små, mjuka hudtillväxter, 1-5 mm i diameter och 2-10 mm i höjd. De förekommer oftast vid nacken, armhålorna, ljumsken, ögonlocken och under brösten.

Hudmärken kan vara irriterande och kosmetiskt irriterande.

Nilocin Skin Tag Behandling är en enkel, säker och smärtfri självbehandling av hudmärken genom ocklusion. När Nilocin Skin Tag-plåstret har placerats på ditt hudmärke, stoppar det blodflödet till hudmärket.

Hudmärket hänvisar sedan gradvis, är ingen smärta och blödning i samband med behandlingen.

Nilocin Skin Tag Behandlingen innehåller 3 plåster för behandling av 3 hudmärken. Behandlingen tar bara 6 dagar, och resultatet är kosmetiskt vackert utan ärrbildning.

Rengör området runt hudmärket med en tvättduk och varmt vatten. En mild tvål kan användas. Undvik dock tvålar och rengöringsmedel med oljor samt impregnerade dukar, eftersom rester kan förhindra att plåstret fastnar på huden. Torka försiktigt av området runt huden.

Ta bort applikatorenheten från förpackningen.

För att använda applikatorn korrekt placerar du de två skårorna i applikatorns botten över de två pilarna som är tryckta på Skin Tag Device. Skjut den vita toppen nedåt så att applikatorn glider genom mitten av enheten. Tryck försiktigt tills det inte går att skjuta vidare.

Dra ut applikatorn för att ta bort enheten från blisterförpackningen. Placera enheten över skalet.

Applicera sedan enheten på huden genom att trycka ner på den lila delen av applikatorn (håll med pekfingret och tummen runt applikatorns lila del). Håll inte fingret på applikatorns vita topp: Håll ned i minst 5 sekunder. Enheten låses automatiskt på plats på hudmärket och applikatorn kan tas bort.

Ta bort folien från plåstret genom att dra i spetsen enligt anvisningarna. Tryck på ytan på plåstret med ett finger för att säkerställa att plåstret fäster väl på huden och låt det sitta i 6 dagar.

Skrapa inte, gnugga eller skala plåstret. Dusch kan äga rum, men mjuk inte upp området i vatten och simma inte med plåstret.

Undvik tvål, schampo, hårprodukter, kroppslotion, fett och oljiga ämnen i området, eftersom det kan få plåstret att lossna i förtid (om plåstret lossnar kan ett häftplåster placeras ovanpå).

Se evt. illustrationer i bipacksedeln.

Förvaras utom synhåll och utom räckhåll för barn. Förvaras vid 2-30°C, borta från direkt solljus och i originalförpackningen. Använd inte Nilocin Skin Tag Behandling efter utgångsdatumet. Nilocin Skin Tag Treatment kan kasseras med hushållsavfall.

Denna produkt måste hanteras i enlighet med bipacksedeln.

Använd inte Nilocin Skin Tag Treatment för att ta bort hudmärken på ögonlocken eller nära ögat om ditt hudmärke inte är hudfärgat, inte passar inom applikatorns diameter (hudmärket får inte överstiga 3 mm i diameter vid basen och 5 mm i höjd), eller om det blöder.

Kontakta din läkare före användning om du har haft hudcancer, hemofili eller om din hudmärkning visar tecken på hudsjukdom eller infektion.

Observera att Nilocin Skin Tag-plåstret kanske inte förblir på plats i ljumsken eller i områden med hudveck. Den vissna hudmärken blir nekrotisk (död, svart vävnad) efter några dagar. Detta är normalt eftersom enheten stoppar blodflödet till hudmärket.

Om du är osäker på om tillståndet i fråga verkligen är ett hudmärke, kontakta din läkare innan du börjar självbehandla.

Använd inte Nilocin Skin Tag Treatment om du är allergisk mot en eller flera av produktens ingredienser/material.

Endast för extern användning. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Bör inte användas av personer under 18 år. Använd inte produkten om enheten är skadad.

Nilocin Skin Tag Behandling är säker att använda under graviditet och amning.

Nilocin Skin Tag Behnadling har inga kända biverkningar.

Hudmärket tas bort utan smärta och vanligtvis utan ärrbildning. En lätt stickande känsla kan uppstå under behandlingen. Obetydlig blödning kan uppstå när plåstret tas bort. Ett litet märke kan förekomma på huden där hudmärket satt, men det försvinner efter en tid.

Allvarliga incidenter bör rapporteras till Unigroup ApS eller relevant myndighet.

Inkluderar: 3 Plåster, 1 Applikator och Bipacksedel.

Ingredienser (INCI):
Carrier: Polyester/synthetic rubber.
Disc: Polyoxymethyllene (POM).
Plastre: Polyester, Acrylat.

Artikelnr: 101230

Registrering: Medicinsk utrustning, klass I

Nilocin Skin Tag Behandling klassificeras som medicinsk utrustning och är föremål för kvalitetsstyrningssystem i enlighet med ISO 13:485.

Vill du köpa produkten?

Du hittar Nilocin Skin Tag Behandling på apotek i Skandinavien. Eller klicka bara på ditt favorit onlineapotek nedan så tar vi dig direkt till deras pålitliga webbshop.