Wondfo 2019-nCov Antigen Test

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (metode med lateral flow) er en hurtig test til hjemmebrug, til påvisning af ny coronavirus (2019-nCoV) N-proteinantigen udtaget fra næsepindsprøven.

Det er beregnet som en hjælp til diagnosticering af coronavirusinfektion (COVID-19) for asymptomatiske patienter og/eller symptomatiske patienter inden for 7 dage efter symptomdebut, som er forårsaget af 2019-nCoV.

Køb Nu
Coronavirus sygdom (COVID-19) er en infektionssygdom forårsaget af SARS-CoV-2 virus.

De fleste mennesker, der er inficeret med virussen, vil opleve mild til moderat luftvejssygdom og komme sig uden at kræve særlig behandling. Nogle vil dog blive alvorligt syge og kræve lægehjælp.

Ældre mennesker og personer med underliggende medicinske tilstande som hjerte-kar-sygdomme, diabetes, kroniske luftvejssygdomme eller kræft er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlig sygdom.

Alle kan blive syge af COVID-19 og blive alvorligt syge eller dø uanset alder.

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test er en antigen-test, der skal påvise tilstedeværelsen af proteinfragmenter (antigen) fra 2019-nCoV i næse podepinden.

Der er forskellige slags tests til diagnosticering af COVID-19. Molekylære tests (også kendt som PCR-tests) finder genetisk materiale fra virussen.
Wondfo 2019-nCoV Antigentest (metode med lateral flow) er en antigentest, der finder små dele eller proteiner fra virussen. Antigen-tests er meget specifikke for virussen, men er ikke så følsomme som molekylære tests.

Denne test er beregnet som en hjælp til diagnosticering af 2019-nCoV-infektion for asymptomatiske patienter og/eller symptomatiske patienter inden for 7 dage efter symptomdebut.

Wondfo 2019-nCoV Antigen Testens sterile engangs podepind er ikke skarp, og den bør ikke gøre ondt. Nogle gange kan podepinden føles lidt ubehagelig eller kilde lidt.

Ifølge usability-undersøgelse af lægmandsbrugere kan testen udføres korrekt for alle over 18 år. Børn under 18 år bør dog støttes eller være under opsyn af en voksen.

Et positivt testresultat vil betyde, at du muligvis har COVID-19. Kontakt da din læge for yderligere medicinske tiltag. Det er sandsynligt, at du bliver bedt om at isolere dig derhjemme for at undgå at sprede virussen til andre, bære et mundbind, når det anbefales, og vaske dine hænder regelmæssigt med sæbe og vand. Et positivt resultat garanterer ikke på nogen måde, at du er, eller vil være immun og derfor ikke kan (eller ikke længere kan) blive smittet.

Trin 1
Tag ekstraktionsbufferrøret ud, skru låget af, og anbring røret i rørholderen (Rørholderen er i den ydre kasse).

Trin 2
Tag testkassetten ud af folieposen og læg den fladt.

Trin 3
Fjern podepinden fra beholderen, og pas på IKKE at røre ved den bløde ende, som er den absorberende spids.

Trin 4
Indsæt forsigtigt HELE den absorberende spids af podepinden i dine næsebor. Indsaml omhyggeligt prøven, ved at rotere vatpinden rundt langs næsevægen 5 gange. Fjern langsomt podepinden fra næseboret. (Dette trin skal tage ca. 15 sekunder, hvilket sikrer, at
slim og celler opsamles.)
Gentag ovenstående prøveudtagning X5 i andet næsebor med den samme vatpind.

Trin 5
Indsæt podepinden i ekstraktionsbufferrøret, og sæt hele spidsen af podepinden ind i ekstraktionsbufferen. Drej ca. 10 gange og pres den absorberende spids gennem det nederste bufferrør.

Trin 6
Knæk podepinden af ved brudpunktet, lad spidsen af pode pinden være i røret, sæt låget på og lad røret stå på rørholderen i 1 minut.

Trin 7
Skru den lille hætte af øverst på ekstraktionsbufferrøret.

Trin 8
Læg kassetten fladt og tilføj 4 dråber behandlet prøve i prøvebrønden. Vent 15 minutter, og aflæs resultatet. AFLÆS IKKE resultatet efter 20 minutter.

Trin 9
Når testen er færdiglavet, lægges alle test kittes dele i den biologisk affaldspose, og man bortskaffer det i henhold til den lokale politik for biofarligt affald.

Trin 10
Anvend igen håndrensemiddel.

Trin 11
Resultatfortolkning:

Positiv (+)
To røde streger vil fremkommeEn på den øverste halvdel og en på den nederste halvdel. COVID-19 blev påvist.
BEMÆRK: Det betyder ikke noget, om en af stregerne, der udgør testlinjen (T), er lysere eller mørkere end den anden; resultatet er “Positivt”. (Venligst referer til Q5 i instruktionen for detaljer).

Negativt resultat (-)
En enkelt rød streg i den øverste halvdel. COVID-19 blev ikke påvist. (Venligst referer til Q6 i instruktionen for detaljer).

Ugyldig
Hvis der ikke fremkommer en streg i den øverste halvdel, er testen ugyldig. Det anbefales at gentage testen fra opsamling af en ny næse podepind.

Der er ingen uønskede bivirkninger eller kontraindikationer ved brug af dette medicinske udstyr.

Dog kan mulige risici være ubehag ved prøveudtagning og forkerte testresultater (se afsnit om fortolkning af resultater og begrænsninger i indlægssedlen).

Inkluderer:
1. Forseglet pose
2. Ekstraktionsbuffer
3. Steril engangs podepind
4. Biologisk affaldspose
5. Brugsanvisning
6. Holder til røret (I den ydre boks)

Varenr.: 225839

Registrering: Medicinsk udstyr, klasse I

Wondfo 2019-nCoV Antigen Test er klassificeret som medicinsk udstyr og er underlagt kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 13:485.

Ønsker du at købe produktet?

Du kan finde Wondfo 2019-nCov Antigen Test på apoteker i Skandinavien. Eller klik blot på dit foretrukne onlineapotek nedenfor, så fører vi dig direkte til deres pålidelige webshop.