Kolicin Bifibaby Plus

Bifibaby Plus

Kosttillskott med probiotiska mikroorganismer, för spädbarn.

Bifibaby Plus innehåller mikroinkapslade Bifidobacterium breve BR03 och Bifidobacterium breve B632 med gastroskydd, särskilt utvecklad för att balansera tarmens mikroflora.

Köp Nu

Under graviditeten utvecklas det mänskliga fostret i en helt steril miljö. Därför är en av de viktigaste händelserna vid födseln övergången från den mikrobfria miljön i livmodern till en ny miljö full av mikrober.

Typen av förlossning, amningen, och de första hygienrutinerna är smittbärare av de första mikroorganismerna för barnet, som kommer att behöva handskas med en stor mängd bakterier. Denna första konfrontation lägger grunden för att individens immunsystem ”mognar” som det ska, vilket följaktligen kan leda till ett gott hälsotillstånd.

Under de första 48 timmarna skiljer sig inte den mikrobiella profilen i tarmen hos ammade barn som fötts vaginalt från profilen hos barn som får modersmjölksersättning. Men inom den första levnadsmånaden har ammade barn en mikroflora med en övervikt av bifidobakterier (tack vare att bröstmjölken gynnar tillväxten av dessa), medan barn som får modersmjölksersättning utvecklar en mer heterogen mikrobiell profil som även består av koliformer, Bacteroides, Clostridium och streptokocker. På grund av denna heterogenitet kan ett antal funktionsrubbningar uppstå, vilket kan förändra tarmfunktionen och påverka det nyfödda barnets hälsa. Mer specifikt verkar förekomsten av koliformer (som gynnar gasbildningen) vara orsaken till så kallad ”kolik” som drabbar så många barn under de första levnadsmånaderna. Detta tillstånd brukar vara en anledning till oro och frustration för den unga familjen.

Bifibaby® innehåller de probiotiska mikroorganismerna Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) och Bifidobacterium breve B632 (DSM 24706) i adekvat mängd och kan därför tillhandahålla en effektiv kolonisation av bifidobakterier för att understödja balansen i tarmens mikroflora.

De probiotiska mikroorganismerna i Bifibaby® är patenterade, gentypade och säkra för människor. Dessutom säkerställer den patenterade mikroinkapslingen att levande och livsdugliga mikroorganismer når tarmen i adekvat mängd och koloniserar den, eftersom denna teknik garanterar en hög grad av probiotisk överlevnad under passagen genom magen och tolvfingertarmen.

Detta minskar tarmkoloniseringstiden. En femtedel av de mikroinkapslade cellerna med gastroskydd är tillräckligt för att säkerställa samma goda verkan av samma mikroorganismer utan mikroinkapsling.

Den särskilda mikroinkapslingen av de probiotiska stammarna garanterar att 100% av cellerna i Bifibaby-flaskan är levande och livsdugliga när de når tarmen.

Bifibaby® är certifierat allergenfritt, enligt patentet för Probiotical S.p.A., dvs. fritt från SAMTLIGA allergener enligt gällande förordning (EU) 1169/2011. Särskilt garanteras frånvaro av följande produkter och derivat av dessa: spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, soja, mjölk, nötter, selleri, senap, sesamfrön, lupiner, musslor samt svaveldioxid och sulfiter i högre koncentrationer än 10 mg/kg eller 10 mg/l uttryckt som SO2. Tack vare den innovativa, patenterade tillverkningen som beskrivits ovan kan Bifibaby® anses vara helt säkert även när det ges till personer vars allergologiska egenskaper ännu inte har fastställts.

Skaka flaskan väl före användning! 5 droppar en gång dagligen med medföljande dispenser. Dropparna kan tas direkt eller blandas med andra vätskor vid en temperatur på högst 37 °C.

Förekomst av oupplösta partiklar efter att flaskan har skakats är en naturlig egenskap hos produkten.

En dos (5 droppar) Bifibaby® inom hållbarhetstiden säkerställer ett intag av minst 400 miljoner levande probiotika.*

*Vid användning av probiotiska mikroorganismer med mikroinkapsling är det av avgörande vikt att tillämpa en specifik patenterad analysmetod för att bestämma halten av livsdugliga celler. Denna analysmetod är tillgänglig på Probiotical S.p.A.

Bifibaby® Plus ska inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för barn under tre år.

Inga negativa effekter eller kontraindikationer förväntas vid användning av denna kosttillskott.

Inkluderar: Flaska med 10 ml olja och en dropper samt bipacksedel.

En flaska med Bifibaby® innehåller:

FUNKTIONELLA KOMPONENTER Värden per dos Värden per flaska (10ml)
Bifidobacterium breve BR03 > 0,2 miljarder celler* > 8 miljarder celler*
Bifidobacterium breve B632 > 0,2 miljarder celler* > 8 miljarder celler*

– Vegetabilisk olja (corn oil).

Artikelnr: 215569

Registrering: Kosttillskott

Bifibaby Plus är klassificerad som Kosttillskott och omfattas av ett kvalitetsstyrningssystem i enlighet med ISO 13:485.

Vill du köpa produkten?

Du hittar Kolicin Bifibaby på apotek i Skandinavien. Eller klicka bara på ditt favorit onlineapotek nedan så tar vi dig direkt till deras pålitliga webbshop.