Kolicin Bifibaby Plus

Kolicin Bifibaby Plus

Kolicin Bifibaby baseras främst på den mekaniska barriäreffekten som säkerställs av natriumalginatet, vilket optimeras av mikroorganismerna Bifidobacterium och Bifidobacterium, och som hjälper till att lindra förekomst, frekvens och intensitet av återflöde i förhållande till tarmluft och kolik hos nyfödda.

Kolicin Bifibaby Plus stöder också snabb balansering av tarmmikrobioten.

Köp Nu
Infantil kolik definieras som gråtepisoder i mer än tre timmar om dagen i mer än tre dagar i veckan i tre veckor hos ett annars friskt barn. Gråt förekommer ofta på kvällen.

Symtomen på infantil kolik är frekventa och långvariga skriker, liksom utspänd mage, mycket tarmluft, rapningar och kräkningar och störd sömn.

Infantil kolik kan vara extremt dränerande för både barnet och familjen.

Kolicin Bifibaby är en medicinsk anordning speciellt utformad för att förebygga och lindra symtomen i samband med flatulens och kolik hos spädbarn.

Produkten innehåller gelningsmedlet natriumalginat, vilket snabbt skapar en långvarig mekanisk barriär mot magflöde och minskar relaterade symtom, såsom återflöde av magsyra, halsbränna, hosta och nasofaryngit (inflammation i hals och näsa).

Den viskösa hydrofila gel som bildats av natriumalginat i Kolicin Bifibaby (50 mg per 30 doser) fördelas jämnt över ytan av tarmslemhinnan, vilket temporärt fysiskt och mekaniskt förhindrar mikrober som vanligtvis är relaterade till tarmluft och kolik hos spädbarn fastnar, inklusive tarmluft -producerande koliforma bakterier.

Natriumalginat har också en skyddande effekt på slemhinnan och återställer de fysiologiska funktionerna i tarmväggarna, som ofta skadas vid tarmluft och kolik.

Alginat har också en viktig mekanisk effekt på magen, eftersom ämnet fördelas över mageinnehållets yta och förhindrar uppkomsten av gastroesofagusflöde, vilket ofta förekommer hos nyfödda som lider av tarmluft och kolik, och som är en stor börda i förhållande till livskvaliteten hos spädbarn och föräldrar.

Skaka flaskan före användning. 5 droppar per dag, administreras på morgonen i 30 på varandra följande dagar med pipetten.

Upprepa behandlingen vid behov. Kolicin Bifibaby kan också doseras i flytande måltider, kalla eller varma, men temperaturen får inte överstiga 37°C.

Produkten är lämplig för kontinuerlig och långvarig användning.

  • Innan du tar produkten rekommenderas att du söker läkare från en läkare eller apotekspersonal.
  • Använd inte produkten efter utgångsdatumet.
  • Använd inte produkten om förpackningen är trasig eller skadad.
  • Sök omedelbart råd från din läkare eller apotekspersonal om oväntade biverkningar uppstår.
  • Produkten ska förvaras utom räckhåll för barn, torr och kall och inte nära värmekällor
  • Skydda produkten från direkt solljus.
  • Utgångsdatumet förutsätter att produkten är korrekt lagrad.
Inga negativa effekter eller kontraindikationer förväntas vid användning av denna medicinska anordning.

Inkluderar: Flaska med 9 ml olja och en dropper samt bipacksedel.

Colicin Bifibaby-förpackningen innehåller en förfylld flaska olja samt de två bifidobakterierna.
– Bifidobacterium-bokstäver BR03 (DSM 16604): 129,2 mg, vilket motsvarar minst 200 miljoner livskraftiga enheter / dos.
– Bifidobacterium-bokstäver B632 (DSM 24706): 129,2 mg, vilket motsvarar minst 200 miljoner livskraftiga enheter / dos.
– Natriumalginat: 50 mg;
– Vegetabilisk olja.

Artikelnr: 215569

Registrering: Medicinsk utrustning, klass IIa

Kolicin Bifibaby Plus är klassificerad som medicinsk utrustning och omfattas av ett kvalitetsstyrningssystem i enlighet med ISO 13:485.

Vill du köpa produkten?

Du hittar Kolicin Bifibaby på apotek i Skandinavien. Eller klicka bara på ditt favorit onlineapotek nedan så tar vi dig direkt till deras pålitliga webbshop.